Het individueel oudercontact van maandag, 26 oktober wordt uitgesteld naar een latere datum.

Door de uitbreiding van de maatregelen kunnen we het oudergesprek jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Het individueel oudercontact wordt verplaatst naar een datum na het herfstverlof.
Dit overleg zal via het digitale platform Smartschool online verlopen.

Een nieuwe datum volgt snel!