Voorlopig kunnen we de ouders ontvangen op het individueel oudercontact op maandag, 26 oktober 2020.

Er zullen deze week nog wel enkele Covid19-maatregelen meegedeeld worden!