Op maandag, 23 oktober is er het eerste individuele oudercontact!

De klastitularis legt uit aan onze ouders waarrond gewerkt wordt in de klas, specifiek voor je zoon of dochter. De leerkracht overloopt het individueel handelingsplan en legt uit wat de aandachtspunten en/of bijzonderheden op dit moment zijn voor je kind.

Zeker de moeite waard!